ცოცხალი მუსიკა #ახალდღეში - გიგი პიანომენი, ანანო ონიანი, ლიკუნა თუთისანი, ანუკა ფალავანდიშვილი

სტუმრები: გიგი პიანომენი, ანანო ონიანი, ლიკუნა თუთისანი, ანუკა ფალავანდიშვილი. 

ახალი დღე