ცოცხალი მუსიკა „ახალ დღეში“ - დავით სულაქველიძე - „ჯულია“

დავით სულაქველიძე „ბითლზის“ სიმღერით  „ჯულია“.

„თვალსაზრისი“ 34 წლის შემდეგ

აკრძალული მუსიკა და ფოტო საბჭოთა საქართველოში