ცხადია თუ სიზმარი

#ნაშუადღევს  ცხადია თუ სიზმარი

ვინ და რატომ ხედავს სიზმრებს და როგორ ვცდილობთ მათ ახსნას. სიზმრის ფენომენი – რეალური ამბებისა და გაცდების ანარეკლი თუ სასურველი ზღაპარი.

სტუმარი: გიორგი ხატიაშვილი – ფსიქოანალიტიკოსი.

ნაშუადღევს