ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება არჩევნებში

ევროპის საბჭოს პროექტისა და ისფედის თანაორგანიზებით გამართულ შეხვედრაზე, საარჩევნო პროცესებში მონაწილე მხარეებმა და ევროპის საბჭოს ექსპერტებმა არჩევნებში ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე იმსჯელეს. ყურადღება გამახვილდა არჩევნებზე დაკვირვების ახალი მიდგომებზე, მათ შორის ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში ევროპის საბჭოს პოლიტიკის ეფექტიან ინსტრუმენტებზე. შეხვედრის ფარგლებში ისაუბრეს 29 აპრილის შუალედური არჩევნების ანგარიშების მიგნებებზეც.