ბიო და ორგანული წარმოების პერსპექტივა საქართველოში

ქვეყანაში ბიო მეურნეობების გაფართოება, ფერმერთა ხელშეწყობა, გადამზადება და სერტიფცირება იგეგემება.

სტუმრები: თენგიზ კალანდაძე, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ირაკლი ჩიქავა, კომპანია „აგროსოლუშენის“ დირექტორი.

 

ბიზნესპარტნიორი