#აკუსტიკა ვასო კორნიენკო - თამრო და ილო

ფანდური, ვოკალი – ვასო კორნიენკო

გიტარა – მირიან ბაჩიაშვილი

ბასგიტარა – დიმიტრი ლეკვეიშვილი

კახონი – გიორგი კიპაროიძე

ხალხური

აკუსტიკა