#აკუსტიკა ვაკის პარკი & რომა რცხილაძე - ძველი ფირფიტები

რომა რცხილაძე – ვოკალი, კლავიში

ზაზა ხუციშვილი – ვოკალი, გიტარა

გიორგი სამსონაძე – ბას გიტარა

მინდია გაბაშვილი – დრამი

ავტორი – ზაზა ხუციშვილი

აკუსტიკა