#აკუსტიკა ნინო ნაყეური, ათინა ჯანუაშვილი, თორნიკე ჯაფიაშვილი, ტეცო – წუთისოფელი

ლექსი – ვაჟა-ფშაველა

მუსიკა – ნინო ნაყეური

აკუსტიკა

  

დატოვე კომენტარი