#აკუსტიკა მუსიკალური მიქსი

თსუ-ს სტუდენტური კაპელა – Lord, If I Got My Ticket

ხელმძღვანელი – ლაშა მიროტაძე

არანჟირება – Sheldon Curry

 

Inspiration 4 – Feel free

მუსიკა – კობა კრიჭაშვილი

ტექსტი – გიორგი კრიჭაშვილი

 

გოჩა აბულაძე – Dormi Amor

აკომპანიატორი – მარიამ ლოლუა

კომპოზიტორი – მარკო დე გალიანო

 

Plum Sauce – Daidume

მუსიკა – ელისო საყვარელიძე, საშა წიკლაური

ლექსი – ელისო საყვარელიძე 

 

MISTER MOM – SHE DON’T

ავტორები – მაქს მაჭავარიანი & ემილი ბლონგ მაჭავარიანი

აკუსტიკა