#აკუსტიკა მერაბ ამზოევი - თუ გამომიწვდი ხელს

ავტორი – გიგი დედალამაზიშვილი

აკუსტიკა