#აკუსტიკა მემე - ციცინათელა

ნიკალა ზუბიაშვილი – კლავიში

ანუკა ყიფშიძე – ბას გიტარა

დათა მუნჯიშვილი – დრამი

სალო თათარაშვილი – ბექ ვოკალი

მუსიკა – ვარინკა წერეთელი

ტექსტი – აკაკი წერეთელი

აკუსტიკა