#აკუსტიკა მებო ნუცუბიძე და მარგალიტი - ოცდახუთსა დეკემბერსა

მუსიკა – გოგი ცაბაძე

ტექსტი – მორის ფოცხიშვილი

აკუსტიკა