#აკუსტიკა მარიამ დოლიძე - ფოთოლცვენა

ავტორი – ნუგზარ ერგემლიძე

არანჟირება – სანიკა

აკუსტიკა