#აკუსტიკა ლიზი გოზალიშვილი & თბილისის ქალთა გუნდი - SINS

ავტორი – ლიზი გოზალიშვილი

აკუსტიკა