#აკუსტიკა ლაშა თოფურია, მარიამ კუბანსკი & დათო ქარჩავა - უღრუბლო ცას

ავტორი – ზაზა ხუციშვილი

აკუსტიკა