#აკუსტიკა ჯგუფი „გორდელა“ - დილა

ხალხური

არანჟირება – ლევან ბეიტრიშვილი

აკუსტიკა