#აკუსტიკა ჯერონიმო - წრეში ბურთი

ლუკა თოფურია – კლავიში

ზურა მოსიავა – გიტარა

სანდრო მაისურაძე – ბას გიტარა

გიორგი ტეცოშვილი – დრამი

გიორგი გაბრიელაშვილი – საყვირი

ავტორი – ჯერონიმო

აკუსტიკა