#აკუსტიკა გოჩა აბულაძე - Dormi Amor

აკომპანიატორი – მარიამ ლოლუა

კომპოზიტორი – მარკო დე გალიანო

აკუსტიკა