#აკუსტიკა გიორგი დათიაშვილი - ტირიფები

მუსიკა – ზურაბ მანაგაძე

ლექსი – ლია ჭიღლაძე

არანჟირება – ჯონი თითირაშვილი

აკუსტიკა