თბილისის კამერული მუსიკის რიგით მე-16 ფესტივალი 

მანანა ახმეტელი – თბილისის კამერული მუსიკის ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი; სალომე მოდებაძე – კონცერტმაისტერი; ირაკლი მურჯიკნელი – ტენორი.

ახალი დღე