ადვოკატი ღვინის ბიზნესში

სტუმარი: ზვიად კორძაძე – „ბარბალეს მარნის“ დამფუძნებელი, ადვოკატი.

ბიზნესპარტნიორი