ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა - გენეტიკის როლი ადამიანის ჯანმრთელობაზე

დაავადების გამომწვევი გენეტიკური მიზეზები და მისი გამომწვევი მექანიზმი