42°პარალელი - ტექნოლოგიური სანქციები რუსეთს

ამერიკამ ომის დაწყებისთანავე სტრატეგიული ამერიკული ტექნოლოგიების ექსპორტზე რუსეთში შეზღუდვები დააწესა. ამ შეზღუდვებში მოხვდა ნახევრადგამტარები, კრიტიკული მნიშვნელობის ტექნოლოგია ელექტრონულ ტექნიკაში მათ შორის, სამხედრო იარაღში. რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს ამ კონკრეტულ სანქციას რუსეთისათვის?

42° პარალელი