42° პარალელი - ნატოს სამიტი ლონდონში
  • ინტერვიუ შოთა თხელიძესთან

42° პარალელი