​წიგნი ჩვენი არსობისა

რა გზა გაიარა ადამიანის კოდირებულმა გამოცდილებამ თიხის ფირფიტიდან ბეჭდურ გამოცემამდე, პიქტოგრამიდან ანბანამდე? წიგნის განვითარების ისტორია #ახალდღეში

ავტორი: ქეთი ბახტაძე.

ახალი დღე

დატოვე კომენტარი