ტეგი: XI კლასი

ბიოლოგია, XI კლასი - ეუკარიოტული უჯრედის სასიცოცხლო ციკლი, არაპირდაპირი გაყოფა - მიტოზი #ტელესკოლა
მათემატიკა, XI კლასი - ტრიგონომეტრიული ფუნქციები; განტოლებები #ტელესკოლა
ისტორია, XI კლასი - სამდინარო ცივილიზაცია - ბაბილონი #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - ალკანები #ტელესკოლა
ქართული, XI კლასი - ნიკოლოზ ბარათაშვილი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - გლობალური პრობლემები და მათი ურთიერთკავშირი #ტელესკოლა
ბიოლოგია, XI კლასი - ტრანსლაცია #ტელესკოლა
მათემატიკა, XI კლასი - ტრიგონომეტრიული ფუნქციები #ტელესკოლა
ისტორია, XI კლასი - სამდინარო ცივილიზაცია - ეგვიპტე #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - ელექტრონული ღრუბლის ჰიბრიდიზაცია ორგანულ ნაერთებში #ტელესკოლა
ქართული, XI კლასი - გრიგოლ ორბელიანი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - ანტიგლობალიზმი #ტელესკოლა
ბიოლოგია, XI კლასი - დნმ-ის კოდი, მატრიცული სინთეზის რეაქციები: ტრანსკრიპცია, ტრანსლაცია #ტელესკოლა
მათემატიკა, XI კლასი - მათემატიკური ინდუქცია #ტელესკოლა
ისტორია, XI კლასი - სახელმწიფოს წარმოშობის თეორიები #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - ორგანული ქიმიის შესავალი, ორგანული ნაერთების აღნაგობის თეორია #ტელესკოლა
ქართული, XI კლასი - ალექსანდრე ჭავჭავაძე, ,,გოგჩა“ #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - გლობალიზაცია და გლობალიზაციის ინდექსი #ტელესკოლა
მათემატიკა, XI კლასი - მიმდევრობები #ტელესკოლა
ისტორია, XI კლასი - სამყაროს შექმნა და ადამიანის წარმოშობა #ტელესკოლა