ტეგი: XI კლასი

ისტორია XI კლასი - რომი იმპერიის ხანაში #ტელესკოლა
ქიმია XI კლასი - ორგანული სინთეზი, ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების ჰალოგენირების რეაქცია, ბრომეთანის სინთეზი #ტელესკოლა
ქართული XI კლასი - ,,პასუხის პასუხი’’, გაკვეთილი II #ტელესკოლა
გეოგრაფია XI კლასი - ეთნომოზაიკა და კულტურის გლობალიზაცია #ტელესკოლა
ბიოლოგია XI კლასი - მენდელის მესამე კანონი ანუ გენთა დამოუკიდებლად დამემკვიდრების კანონი #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - ამოცანები ვექტორებზე #ტელესკოლა
ისტორია XI კლასი – რომის ისტორია #ტელესკოლა
ბიოლოგია XI კლასი - ალელურ გენთა ურთიერთქმედების ფორმები #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - ვექტორების სკალარული ნამრავლი. სივრცული გეომეტრია #ტელესკოლა
ისტორია XI კლასი - ალექსანდრე მაკედონელი #ტელესკოლა
ქიმია XI კლასი - ჟანგბადშემცვლელი ორგანული ნაერთები - მრავალატომიანი სპირტები #ტელესკოლა
ქართული XI კლასი - ი. ჭავჭავაძის ,,პასუხის პასუხი’’, გაკვეთილი I #ტელესკოლა
გეოგრაფია XI კლასი - ურბანიზაცია #ტელესკოლა
ბიოლოგია XI კლასი - გენეტიკური ცნებები, მენდელის კვლევის მეთოდები, მენდელის პირველი და მეორე კანონი #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - ვექტორების შეჯამება #ტელესკოლა
ისტორია XI კლასი - ბერძენ-სპარსელთა ომები #ტელესკოლა
ქიმია XI კლასი - ჟანგბადშემცვლელი ორგანული ნაერთები - ნაჯერი ერთატომიანი სპირტების ქიმიური თვისებები #ტელესკოლა
გეოგრაფია XI კლასი - შრომითი მიგრაცია #ტელესკოლა
ქართული XI კლასი - „კაცია-ადამიანი?!“, გაკვეთილი II #ტელესკოლა
ბიოლოგია, XI კლასი - ორგანიზმთა ინდივიდური განვითარება #ტელესკოლა