ტეგი: XI კლასი

მათემატიკა XI კლასი - ვექტორი, ამოცანების განხილვა #ტელესკოლა
ისტორია XI კლასი - ბერძნული პოლისები - ათენი და სპარტა #ტელესკოლა
ქიმია XI კლასი - ჟანგბადშემცველი ორგანული ნაერთები - სპირტების კლასიფიკაცია და ნომენკლატურა
ქართული XI კლასი - „კაცია-ადამიანი?!“, გაკვეთილი I #ტელესკოლა
გეოგრაფია XI კლასი - დემოგრაფიული პოლიტიკა #ტელესკოლა
ბიოლოგია XI კლასი - ორმაგი განაყოფიერება ყვავილოვან მცენარეებში #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - სტანდარტული გადახრა. ვექტორი #ტელესკოლა
ისტორია XI კლასი - საზღვაო-საქალაქო ცივილიზაცია - ფინიკია #ტელესკოლა
ქიმია, XI - კლასი - არომატული ნახშირწყალბადები #ტელესკოლა
ქართული, XI კლასი - ილია ჭავჭავაძე, ,,მგზავრის წერილები“, გაკვეთილი II #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - მსოფლიო მოსახლეობის დინამიკა #ტელესკოლა
ბიოლოგია, XI კლასი - გამეტოგენეზი, მეიოზი #ტელესკოლა
მათემატიკა, XI კლასი - მონაცემთა ანალიზი. სტატისტიკა #ტელესკოლა
ისტორია, XI კლასი - აქამენიდური ირანი #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - არომატული ნახშირწყალბადები-ბენზოლი #ტელესკოლა
ქართული, XI კლასი - ილია ჭავჭავაძე, „მგზავრის წერილები“, გაკვეთილი 1 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - კონფლიქტებისა და ტერორიზმის გეოგრაფია #ტელესკოლა
ქიმია, XI კლასი - უჯერი ნახშირწყალბადები - ალკენები და ალკინები #ტელესკოლა
ქართული, XI კლასი - გრიგოლ ორბელიანი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - მშვიდობა და განიარაღება #ტელესკოლა