საპრეზიდენტო არჩევნები 2018

მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების უზრუნველსაყოფად, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ფარგლებში დაგეგმილია პირველი არხის ეთერში წინასაარჩევნო დებატების გადაცემის განთავსება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სატელევიზიო დებატების ფორმატის და სხვა დეტალების შესახებ ინფორმაცია დამატებით განთავსდება მაუწყებლის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 1tv.ge.

 

ინფორმაცია საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის

 

 

ბრძანება ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის და არაკვალიფიკაციური სუბიექტებისთვის უფასო სარეკლამო დროის განსაზღვრის შესახებ

 

 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია