ხატია ანანიძე
ადმინისტრატორი

გიორგი ჩუბინიძე
ოპერატორი