ტეგი: ტელესკოლა - გეოგრაფია

გეოგრაფია, X კლასი - ავსტრალია, 2 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - მდგრადი განვითარება - პირველი ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - ადამიანის განსახლება - შეჯამება, 28 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - სამეგრელო-ზემო სვანეთი, 27 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - ავსტრალია და ოკეანეთი, 27 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, 26 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - გარემოსდაცვითი ორგანიზაციები - 25 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - ინდუსტრიული რევოლუცია, 21 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, 20 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - ავსტრალია, 20 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - ბრაზილია, 19 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - დაცული ტერიტორიები - 18 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები, 14 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - იმერეთი, 13 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - აფრიკა - შეჯამება; ავსტრალია, 13 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - ამერიკის შეერთებული შტატები,12 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - ეკორეგიონები - 11 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - დიდი აღმოჩენების პერიოდი და მისი მნიშვნელობა, 7 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - აჭარა, 6 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - აფრიკის მოსახლეობა - 6 მაისი, 2020 #ტელესკოლა