ტეგი: ტელესკოლა - გეოგრაფია

გეოგრაფია IX კლასი - საქართველოს რელიეფის ტიპები #ტელესკოლა
გეოგრაფია VII კლასი - ლითოსფერო - ენდოგენური ძალები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - ქვეყნები საგარეო-პოლიტიკური კურსის მიხედვით #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - მსოფლიო მოსახლეობის დინამიკა #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - მსოფლიო რელიგიები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - საქართველოს რელიეფი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - დედამიწის ბრუნვა და სასაათო სარტყელი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - ქვეყნები მმართველობის ფორმის მიხედვით #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - კონფლიქტებისა და ტერორიზმის გეოგრაფია #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურა და მსოფლიო რასები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - ქვეყნები ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობის მიხედვით #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - მშვიდობა და განიარაღება #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - მოსახლეობის დინამიკა და მიგრაციის ტიპები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - საქართველოს მინერალური რესურსები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - დედამიწა და მისი ჩემოყალიბების ისტორია #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - საზღვრების სახეები, ქვეყნები ბუნებრივი რესურესების მიხედვით #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - გლობალური პრობლემები და მათი ურთიერთკავშირი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - „პოლიტიკური რუკის ფორმირება" #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - საქართველო და კავკასია #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - გლობუსი და რუკის ტიპები #ტელესკოლა