ტეგი: ტელესკოლა - გეოგრაფია

გეოგრაფია, X კლასი - ქვეყნების გეოგრაფიული მდებარეობა, საზღვრები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - ანტიგლობალიზმი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - საზღვრის ტიპები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - საქართველოს მდებარეობა და საზღვრები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - გაგნება, კომპასი და ჯიპიესი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - ქვეყნების ტიპოლოგია ფართობის, მოსახლეობისა და გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - გლობალიზაცია და გლობალიზაციის ინდექსი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - გეოგრაფიული მდებარეობა #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - საქართველოს ტერიტორიის ფორმირება  #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - რას შეისწავლის გეოგრაფია #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა და მისი ცვლილებები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - გლობალური პრობლემები / შეჯამება, 15 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - კავკასია - მეორე ნაწილი / შეჯამება,11 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - შემაჯამებელი გაკვეთილი - 10 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - ანტარქტიდა - მეორე ნაწილი / შეჯამება - 10 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - შემაჯამებელი გაკვეთილი - 9 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი -მდგრადი განვითარების მიზნები - 8 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - კავკასია, 4 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - აფხაზეთი, 3 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - ანტარქტიდა, 3 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა