ტეგი: ტელესკოლა - გეოგრაფია

გეოგრაფია VIII კლასი - სამხრეთი ამერიკა #ტელესკოლა
გეოგრაფია IX კლასი - საქართველოს ლანდშაფტები და დაცული ტერიტორიები #ტელესკოლა
გეოგრაფია VII კლასი - კლიმატი და ამინდი (ატმოსფერო, წნევა, ვერტიკალური გრადიეტი, მეტროლოგიური ხელსაწყოები #ტელესკოლა
გეოგრაფია X კლასი - კაცობრიობის დემოგრაფიული ისტორია; განვლილი საკითხების შეჯამება #ტელესკოლა
გეოგრაფია VIII კლასი - ჩრდილოეთი ამერიკა #ტელესკოლა
გეოგრაფია IX კლასი - საქართველოს ნიადაგ-მცენარეული მრავალფეროვნება #ტელესკოლა
გეოგრაფია VII კლასი - ატმოსფერო (ატმოსფეროს გათბობა, რადიაცია) #ტელესკოლა
გეოგრაფია X კლასი - მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია; ნავთობექსპორტიორ ქვეყანათა ორგანიზაცია; თანამეგობრობა; წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო მოძრაობა #ტელესკოლა
გეოგრაფია XI კლასი - ურბანიზაცია #ტელესკოლა
გეოგრაფია VIII კლასი - აფრიკის კონტინენტის დახასიათება #ტელესკოლა
გეოგრაფია IX კლასი - საქართველოს შიგა წყლები #ტელესკოლა
გეოგრაფია VII კლასი - რელიეფის ფორმები - ვაკე და მთები #ტელესკოლა
გეოგრაფია X კლასი - ნატო, ევროკავშირი #ტელესკოლა
გეოგრაფია XI კლასი - შრომითი მიგრაცია #ტელესკოლა
გეოგრაფია VIII კლასი - ტრანსპორტის სახეები და ტურიზმი #ტელესკოლა
გეოგრაფია IX კლასი - საქართველოს ჰავა #ტელესკოლა
გეოგრაფია , VII კლასი - ლითოსფეროს გარეგანი - ეგზოგენური ძალები #ტელესკოლა
გეოგრაფია X კლასი - განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნები; საერთაშორისო ორგანიზაციები #ტელესკოლა
გეოგრაფია XI კლასი - დემოგრაფიული პოლიტიკა #ტელესკოლა
გეოგრაფია VIII კლასი - მოსახლეობის განსახლების ფორმები და ურბანიზაცია #ტელესკოლა