ტეგი: ტელესკოლა - გეოგრაფია

გეოგრაფია, X კლასი - თურქეთის რესპუბლიკა, 5 მაისი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - მიგრაცია ავსტრალიასა და ოკეანეთში #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - სამცხე-ჯავახეთი, 29 აპრილი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - აფრიკის ბუნებრივი რესურსები და მოსახლეობა #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - იაპონია - 28 აპრილი, 2020 #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - პედოსფეროს ეკოლოგიური პრობლემები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - პირველი მიგრაცია ამერიკის კონტინენტზე #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - შიდა ქართლი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - აფრიკის რელიეფი და ტბები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - მსოფლიოს მოსახლეობა; აზია #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - ქვემო ქართლი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - აფრიკის შიდა წყლები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - გაერთიანებული სამეფო #ტელესკოლა
გეოგრაფია, XI კლასი - ჰიდროსფეროში მიმდინარე ცვლილებები #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VIII კლასი - მოსახლეობა #ტელესკოლა
გეოგრაფია, IX კლასი - მცხეთა-მთიანეთი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, VII კლასი - კონტინენტების მოძრაობა, ტექტონიკური დრეიფი და აფრიკის კონტინენტი #ტელესკოლა
გეოგრაფია, X კლასი - ცენტრალური ევროპა / გერმანია #ტელესკოლა