ტეგი: საქართველოს ისტორია

არნოლდ ზისერმანის „25 წელი კავკასიაში“ (IX სერია) - აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი „დაკარგული წიგნები“
არნოლდ ზისერმანის „25 წელი კავკასიაში“ (VIII სერია) - აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი „დაკარგული წიგნები“
არნოლდ ზისერმანის „25 წელი კავკასიაში“ (VII სერია) - აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი „დაკარგული წიგნები“
არნოლდ ზისერმანის „25 წელი კავკასიაში“ (VI სერია) - აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი „დაკარგული წიგნები“
ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია - ლაჰილის ოთხთავი
არნოლდ ზისერმანის „25 წელი კავკასიაში“ (V სერია) - აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი „დაკარგული წიგნები“
არნოლდ ზისერმანის „25 წელი კავკასიაში“ (IV სერია) - აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი „დაკარგული წიგნები“
ჩვენი საქართველო „ოდაბადე“ (სერია 5)
არნოლდ ზისერმანის „25 წელი კავკასიაში“ (III სერია) - აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი „დაკარგული წიგნები“
ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია - საყდრისქედის კანკელი
ჩვენი საქართველო „მზისა და ოქროს საწმისის მხარე“ (სერია 4)
არნოლდ ზისერმანის „25 წელი კავკასიაში“ (II სერია) - აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი „დაკარგული წიგნები“
ჩვენი საქართველო „წყლიდან ამოსული ქვეყანა“ (სერია 3)
არნოლდ ზისერმანის „25 წელი კავკასიაში“ (I სერია) - აკა მორჩილაძის საავტორო პროექტი „დაკარგული წიგნები“
ჩვენი საქართველო „აიეტის და მედეას ქალაქი ციხე-გოჯი“ (მეორე სერია)
ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია - ვანის დამარხული განძი
ჩვენი საქართველო, პირველი სერია - საქართველოს დაბადება
ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია - ზოომორფული ფიგურები
ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია - ერეკლე მეფის იარაღი
ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია - საბრძოლო ეტლის მოდელი