UNICRI - საქართველომ შთამბეჭდავი რეფორმები განახორციელა კორუფციის, ორგანიზებული დანაშაულისა და უკანონო ფინანსური ნაკადების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით
UNICRI - საქართველომ შთამბეჭდავი რეფორმები განახორციელა კორუფციის, ორგანიზებული დანაშაულისა და უკანონო ფინანსური ნაკადების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით

გაერო-ს დანაშაულისა და მართლმსაჯულების კვლევის რეგიონთაშორისი ინსტიტუტი (UNICRI), საქართველოში უკანონო ფინანსურ ნაკადებთან დაკავშირებით, კვლევას აქვეყნებს. კვლევის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს.

„კვლევის მიხედვით, საქართველომ შთამბეჭდავი რეფორმები განახორციელა კორუფციის, ორგანიზებული დანაშაულისა და არაკანონიერი ფინანსური ნაკადების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, რაც რეგიონისთვის დადებით მაგალითს წარმოადგენს. კვლევაში გაცნობიერებულია ამ  მხრივ მიღწეული პროგრესი, თუმცა აღნიშნულია, რომ ქვეყანას კვლავ უწევს გარკვეულ დანაშაულთან გამკლავება. კვლევის თანახმად, საქართველოში ძირითადი დანაშაულებრივი საქმიანობა ქურდობას, თაღლითობას, კიბერდანაშაულს, ნარკოტიკულ დანაშაულს, ქონებრივ და ფინანსურ დანაშაულს მოიცავს“, – აღნიშნულია პროკურატურის პრესრელიზში.

მათივე ცნობით, კვლევა შეიცავს რეკომენდაციებს არაკანონიერი ფინანსური აქტივების მოძიებისა და ჩამორთმევის მექანიზმის გაუმჯობესების საკითხებზე. გაერო-ს დანაშაულისა და მართლმსაჯულების კვლევის რეგიონთაშორისი ინსტიტუტი, აღნიშნულ ანგარიშში, საქართველოს პროკურატურას მჭიდრო თანამშრომლობისა და გამოცდილების გაზიარების გამო მადლობას უხდის. კვლევაში ასევე საუბარია საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე კორუფციისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით.

„UNICRI-ის კვლევაში ხაზგასმულია, რომ საქართველომ მიაღწია შთამბეჭდავ საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ პროგრესს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ანგარიშის მიხედვით, აღნიშნულს ადასტურებს მსოფლიო ბანკის მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორი, რომლის მიხედვითაც, კორუფციის კონტროლის მხრივ, საქართველო მიეკუთვნება ევროპაში საუკეთესო ქვეყნების რიგს. ქვეყანამ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია  ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის კუთხითაც, არამხოლოდ საკანონმდებლო რეფორმების განხორციელების, არამედ სისტემურ დონეზე, რამაც ხელი შეუწყო საჯარო მოხელეებზე, სამართალდამცავებსა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე კრიმინალური ქსელის გავლენის თავიდან აცილებას.
როგორც ანგარიშშია ნათქვამი, საქართველოს მიერ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯების მიუხედავად, კვლავ არსებობს ამ სფეროში ეფექტურობის გაძლიერების საჭიროება.
UNICRI ასევე აღნიშნავს, ანგარიშის მომზადებისას საქართველოს პროკურატურის დადებით როლს გამოცდილების გაზიარებისა და სასარგებლო უკუკავშირის მიღების კუთხით.

როგორც ანგარიშშია ნათქვამი, ბოლო წლების განმავლობაში, ქვეყანამ კორუფციის, ორგანიზებული დანაშაულისა და უკანონო ფინანსური ნაკადებთან ბრძოლის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვან  წარმატებას მიაღწია და აჩვენა თავისი ერთგულება რეფორმებისადმი.

საქართველოს პროკურატურისთვის კორუფციისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროკურატურა ამ მიმართულებით აქტიურ მუშაობას აგრძელებს და UNICRI-ის კვლევაში ასახულ შესაბამის რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს.

UNICRI-ის კვლევაში, ასევე საუბარია ქვეყნის მიერ  სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის მიმართულებით გადადგმულ პოზიტიურ ნაბიჯებზე.

ანგარიშის მიხედვით, საერთაშორისო თანამშრომლობა ორგანიზებული დანაშაულისა და არაკანონიერი ფინანსური ნაკადების წინააღმდეგ ბრძოლის აუცილებელი კომპონენტია. საქართველომ აჩვენა მზაობა ამ საერთაშორისო კოორდინაციის მიმართ. როგორც კვლევაშია ხაზგასმული, ქვეყანას აქვს მყარი საკანონმდებლო და პროცედურული ჩარჩო, უცხოელ პარტნიორებთან ინფორმაციის სრულყოფილად, პროაქტიულად და დროულად გაცვლისთვის. საქართველოს მონაწილეობა ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ საერთაშორისო ბრძოლაში, ანგარიშში შეფასებულია როგორც აქტიური და ეფექტური.

ასევე ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მესამე ქვეყანაა სისხლის სამართლის სფეროში ევროჯასტთან თანამშრომლობის მიმართულებით.

კვლევაში საუბარია საქართველოს მიერ სხვადასხვა მასშტაბურ ოპერაციაში შეტანილ წვლილზე, მათ შორის ევროპოლთან თანამშრომლობით, ტრანსნაციონალური კიბერდანაშაულის საქმეებზე.
საქართველოს პროკურატურისთვის მნიშვნელოვანია სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობა. ამ კუთხით, კვლავ აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა.

საქართველოს პროკურატურა დიდ ყურადღებას უთმობს UNICRI-ის ანგარიშს და მადლობას უხდის გაეროს დანაშაულისა და მართლმსაჯულების კვლევის რეგიონთაშორის ინსტიტუტს გაწეული ძალისხმევისთვის. კვლევაში ასახული რეკომენდაციები,  უწყების მიერ გათვალისწინებული იქნება შემდგომ საქმიანობაში“, – აღნიშნულია ინფორმაციაში.

დატოვე კომენტარი