თეა ახვლედიანი ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ ჩარჩო კონვენციის მრჩეველთა კომიტეტის მონიტორინგის დელეგაციას შეხვდა
თეა ახვლედიანი ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ ჩარჩო კონვენციის მრჩეველთა კომიტეტის მონიტორინგის დელეგაციას შეხვდა

საქართველოს ევროპის საბჭოს ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ჩარჩო კონვენციის მრჩეველთა კომიტეტის მონიტორინგის დელეგაცია ეწვია. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის, თეა ახვლედიანის ხელმძღვანელობით გაიმართა შეხვედრა, რომელშიც სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი უწყებების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.

სახელმწიფო მინისტრმა დელეგაციის წევრებს სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტები და ამოცანები გააცნო. მან დეტალურად მიმოიხილა ჩარჩო კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის კონვენციით გათვალისწინებულ სტანდარტებსა და პრინციპებთან შესაბამისობის შესახებ.

მრჩეველთა კომიტეტის წარმომადგენლებმა სახელმწიფო პოლიტიკის განმახორციელებელი უწყებების მხრიდან ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის, ანტიდისკრიმინაციის, სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის მიმართულებით თითოეულ სფეროში სახელმწიფოს მიერ გაწეული ძალისხმევისა და მიღწეული შედეგების შესახებ; საქართველოში ვიზიტისას დელეგაცია ასევე შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებული მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს. შეხვედრებისას მიღებული ინფორმაციის საფუძველზეც მომზადდება მონიტორინგის ანგარიში და რეზოლუცია საქართველოსთვის.

„ევროპის საბჭოს ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ჩარჩო კონვენციის მრჩეველთა კომიტეტის ვიზიტი მიზნად ისახავს ქვეყნის მიერ კონვენციით აღებული ვალდებულებების შესრულების შეფასებას. ის ამჯერად მოიცავს 2017-2021 წლების პერიოდს და მონიტორინგის ხუთწლიანი ციკლის ფარგლებში მხოლოდ ერთხელ იმართება. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღეს გამართული სხდომა, რომელზეც მსჯელობა წარიმართა ეთნიკურ უმცირესობათა მიმართებით მოქმედი სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებაში ჩართული ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყების მონაწილეობით; მონიტორინგის დელეგაციის წევრებს მივაწოდეთ ამომწურავი და ყოვლისმომცველი ინფორმაცია ჩვენი ქვეყნის მრავალეთნიკური საზოგადოების შემდგომი ინტეგრაციისა და განმტკიცებისთვის გახსნილი შესაძლებლობებისა და უკვე მიღწეული ხელშესახები შედეგებისა და პროგრესის თაობაზე, რითიც კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველო განუხრელად განაგრძობს საერთაშორისო მექანიზმების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებას,“ – განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა თეა ახვლედიანმა.

ინფორმაციას შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ავრცელებს.