სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ცესკო-სთვის გადაცემულ სიაში 3 550 054 პოტენციური ამომრჩეველია
სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ცესკო-სთვის გადაცემულ სიაში 3 550 054 პოტენციური ამომრჩეველია

დღეს, იუსტიციის სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ ცესკო-ს მიმდინარე წლის 15 ივლისის მდგომარეობით არსებული პოტენციური ამომრჩევლების მონაცემთა ბაზა გადასცა. ინფორმაციას სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ავრცელებს.

უწყების ცნობით, მოქმედი კანონმდებლობით, კერძოდ, „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ თანახმად, იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ვალდებულია, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საარჩევნო სიის ფორმირებისთვის საჭირო მონაცემები წელიწადში ოთხჯერ, ხოლო საარჩევნო პერიოდში – მოთხოვნის შესაბამისად გადასცეს.

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ცესკო-სთვის გადაცემულ სიაში 3 550 054 პოტენციური ამომრჩეველია.

უწყებაში აღნიშნავენ, რომ აღნიშნულ სიაში არიან როგორც საქართველოში, მათ შორის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები, ასევე, საზღვარგარეთ საცხოვრებლად წასული საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეები.

„მონაცემთა ბაზის სრულყოფის მიზნით და იმ მოქალაქეთა უფლებების დასაცავად, რომელთაც საარჩევნო სიაში მოხვედრის პრობლემა ჰქონდათ, იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით, 2019 წლის პირველი ივლისიდან პირადობის მოწმობის უფასოდ გაცემის აქცია გამოცხადდა. აქცია 2020 წლის პირველ ნოემბრამდე გრძელდება. ბრძანების თანახმად, გარკვეული კატეგორიის პირები მოწმობის მიღებისას თავისუფლდებიან, როგორც დოკუმენტის, ასევე, ფოტოსურათის გადაღებისათვის განსაზღვრული საფასურის გადახდისგან.

აღნიშნული აქციის ფარგლებში, დღემდე, 95 190 მოქალაქემ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი უსასყიდლოდ აიღო და შესაბამისად, ისინი არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას შეძლებენ.

იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად, უკანასკნელი შვიდი წლის განმავლობაში პოტენციურ ამომრჩეველთა ბაზები მნიშვნელოვნად დაიხვეწა და გაუმჯობესდა, კერძოდ: 2 833 201 მოქალაქეზე გაიცა ელექტრონული პირადობის მოწმობა, აქედან – 1 734 652 დოკუმენტი, იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილებით, გაცემულია უფასოდ ან შეღავათიან ფასად“, – აცხადებენ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში.

მათივე ცნობით, დღეის მდგომარეობით, საარჩევნო უფლების მქონე 2 956 608 საქართველოს მოქალაქე პირადობის ელექტრონულ მოწმობას ფლობს, ხოლო, დამატებით, 220 570 ამომრჩეველი – საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიულ პასპორტს, რაც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზებში 3 177 178 ამომრჩევლის ზუსტი და უტყუარი მონაცემის არსებობას ნიშნავს.

„2013 წლიდან ბიომეტრიული ფოტოსურათი საარჩევნო სიის განუყოფელი ნაწილი გახდა. მას შემდეგ, საარჩევნო სიების სრულყოფისთვის სააგენტომ მუშაობა მრავალი მიმართულებით წარმართა. მაგალითად: 2013-2020 წლებში საქართველოს მოქალაქეთა გარდაცვალების ფაქტების გამოვლენის მიზნით ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, საარჩევნო სიიდან 10 000–მდე გარდაცვლილი პირის მონაცემია ამოღებული;

2014–2016 წლებში პოტენციურ ამომრჩეველთა ფოტოსურათებისა და პერსონალური მონაცემების შედარების შედეგად იდენტიფიცირებულ იქნა და გაუქმდა 7 700-ზე მეტი გაორებული მონაცემი ან/და გაყალბებული დოკუმენტი;

2015–2020 წლებში მონაცემთა ბაზაში სურათის გარეშე და უხარისხო სურათის მქონე ჩანაწერების აღდგენის მიმართულებით განხორციელდა კარდაკარ სამუშაოები და ბიომეტრიული მონაცემების აღება მოქალაქეთა საცხოვრებელ მისამართებზე მოხდა. შედეგად, აღდგენილია 3 500-ზე მეტი ჩანაწერი.

საარჩევნო სიის სრულყოფის პროექტი 2013 წელს დაიწყო და იგი მიზნად ისახავს სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზებში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრას, სააგენტოს მონაცემთა ბაზების ხარისხის ამაღლებასა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის პოტენციურ ამომრჩეველთა საიდენტიფიკაციო მონაცემების მაქსიმალურად სრულყოფილი ფორმით გადაცემას.

სწორედ ამ გრძელვადიანი და თანმიმდევრული სამუშაოების შედეგია ის, რომ 2018 წელს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის მიერ 2019 წლის 28 თებერვალს გამოქვეყნებულ საბოლოო ანგარიშში დადებითად არის შეფასებული იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ამომრჩეველთა სიის დახვეწის მიზნით განხორციელებული საქმიანობა“, – აღნიშნულია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციაში.

დატოვე კომენტარი