სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 2021 წელს პანდემიასთან დაკავშირებული რამდენიმე საკითხის შესწავლას გეგმავს
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 2021 წელს პანდემიასთან დაკავშირებული რამდენიმე საკითხის შესწავლას გეგმავს

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 2021 წელს პანდემიასთან დაკავშირებული რამდენიმე საკითხის შესწავლას გეგმავს.

2021 წლის აუდიტის გეგმიდან ირკვევა, რომ უწყება მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ეფექტიანობის აუდიტს ჩაატარებს.

როგორც დოკუმენტში წერია, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის მნიშვნელოვანია, დაფაროს სახელმწიფოსა და საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხები.

„2020 წელს პანდემიამ მსოფლიოს მასშტაბით შექმნა ახალი რეალობა არაერთი მიმართულებით. მნიშვნელოვნად შეიცვალა ქვეყნის პრიორიტეტები და შესაბამისად, ბიუჯეტის სტრუქტურა და პროგრამები. საკითხის მასშტაბიდან და არსებითობიდან გამომდინარე, 2021 წლის აუდიტორული საქმიანობის გეგმით, სამსახური ეფექტიანობის აუდიტით დაფარავს პანდემიასთან დაკავშირებულ რამდენიმე საკითხს“, – აღნიშნულია დოკუმენტში.

2021 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გეგმავს, განახორციელოს საკარანტინე ზონების მოსაწყობად გაფორმებული ხელშეკრულებების აუდიტი, ასევე პანდემიის პერიოდში ჯანდაცვის სერვისების ეფექტიანობის და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ღონისძიებების აუდიტი.

„პანდემიის გავრცელების რისკების შემცირების მიზნით, შეიქმნა საკარანტინო სივრცეები, რომლებიც 2020 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფდნენ რისკ-ჯგუფებს მიკუთვნებული პირების დროებით იზოლირებას. აუდიტის მიზანია, შეისწავლოს პროექტის მართვის ეფექტიანობის საკითხები. ასევე, აუდიტის მიზანია, შეისწავლოს რამდენად ეფექტიანი იყო სამინისტროს მიერ დაგეგმილი და გატარებული ღონისძიებები, ბენეფიციართათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული სერვისების დროული და სრულყოფილი მიწოდების კუთხით. ამასთან, აუდიტის მიზანია, შეისწავლოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და სსიპ – „აწარმოე საქართველოში“ მიერ ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების ეფექტიანობის საკითხები. გარდა ამისა, აუდიტის მიზანია, შეისწავლოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და სსიპ – „აწარმოე საქართველოს“ მიერ, მეწარმეთა საჭიროებების საპასუხოდ განხორციელებული ხელშეწყობის პროგრამები და ღონისძიებები. ასევე, 2020 წლის ფარგლებში აუდიტი დაფარავს პანდემიის ნეგატიური ეფექტების საპასუხო ღონისძიებების კომპონენტს“, – წერია აუდიტის სამსახურის 2021 წლის გეგმაში.

დატოვე კომენტარი