კონკურენციის შესახებ კანონში ცვლილებების ნაწილი 4 ნოემბრიდან შედის ძალაში
კონკურენციის შესახებ კანონში ცვლილებების ნაწილი 4 ნოემბრიდან შედის ძალაში

საქართველოს პარლამენტის მიერ 2020 წლის სექტემბერში მიღებული კონკურენციის შესახებ კანონში ცვლილებების ნაწილი 4 ნოემბრიდან შედის ძალაში. ცვლილებების მიხედვით, ძლიერდება კონკურენციის პოლიტიკის ეფექტიანი აღსრულება და მოიცავს შემდეგ ძირითად მიმართულებებს.

საქართველოს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოსა და მარეგულირებელ ორგანოებს შორის კომპეტენციის გამიჯვნის მიზნით შეიქმნა ერთიანი საკანონმდებლო ბაზა. შესაბამისად, უწყებები კონკურენციის სამართლის ძირითად საკითხებზე ერთიანი პრინციპებით იმოქმედებენ. მარეგულირებელ ორგანოებს რჩებათ საკუთარ სექტორებში კონკურენციის აღსრულების ვალდებულება და შეისწავლიან საკითხებს, რომლებიც ეხება მხოლოდ რეგულირებად სუბიექტებს. სხვა ყველა შემთხვევაში უფლებამოსილი ორგანო არის კონკურენციის სააგენტო.

დადგინდა ევროკავშირში აპრობირებული კონცენტრაციების კონტროლის ორფაზიანი სისტემა – მარტივი და რთული. სააგენტო 25 სამუშაო დღის ვადაში აფასებს – კონცენტრაცია თავსებადია თუ არა  კონკურენტულ გარემოსთან.  საკითხის დამატებითი შესწავლის შემთხვევაში – ხანგრძლივობა შეადგენს 90 სამუშაო დღეს. სააგენტოს გვერდის ავლით, უწყების მიერ შეტყობინების განხილვამდე ან უარყოფითი დასკვნის მიუხედავად კონცენტრაციის განხორციელების შემთხვევებში განისაზღვრება ჯარიმა – მაქსიმუმ, 5%-ის მოცულობით. ასევე, დადგინდა კონცენტრაციის განხილვის საფასური 5000 ლარის ოდენობით.

არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შემთხვევები გახდა სანქცირებადი და ჯარიმის მოცულობა ბრუნვის 1%-მდე ოდენობით.

პროცედურული ნორმების დახვეწის მიმართულებით, დადგინდა ინფორმაციის მოუწედობლობაზე სანქციების გამკაცრება, კერძოდ, მონიტორინგის პროცესში ინფორმაციის მოწოდება გახდა სავალდებულო და მისი დარღვევის შემთხვევაში ფიზიკური პირი 1 000 ლარით, იურიდიული პირი 3 000 ლარით დაჯარიმდება.

შეთანხმებული ქმედებების უფრო ეფექტურად გამოვლენის მიზნით დასაშვები ხდება მოულოდნელი შემოწმება. აღნიშნული პროცესის განხორციელების შემთხვევაში, სასამართლო ეკონომიკური აგენტის წინასწარ ინფორმირებას არ მოახდენს.

ცვლილება შეეხო მოკვლევის პროცესსაც და დღეს არსებული 10 თვის ნაცვლად მისი ვადა 18 თვით განისაზღვრა.

„ევროკავშირის პროექტის მხარდაჭერით, საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა სამი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ცვლილებები საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული იქნა დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის მიერ. ცვლილებები სრულად შეესაბამება საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკას, DCFTA მოთხოვნებს და ასახულია ევროკავშირის კონკურენციის სამართალში არსებული ძირითადი პრინციპები. ამ დრომდე,  არსებული კანონი შეიცავდა არაერთ სისტემურ და პროცედურულ ხარვეზს, რაც ჩასწორდა. ჩვენ ვთვლით, რომ ახალი ცვლილებების შემდეგ კონკურენციის აღსრულების პოლიტიკა გახდება უფრო ეფექტური და შედეგზე ორიენტირებული. ცვლილებების ძირითადი ნაწილი 4 ნოემბრიდან ძალაში შედის. რაც შეეხება კონკურენციის ინსტიტუციონალური მიმართულებით ცვლილებებს, კონკურენციის საბჭოს ამოქმედება ცოტა მოგვიანებით განისაზღვრა“, – განმარტავს საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე.

2020 წელს კონკურენციის კანონში ცვლილებების გარდა საქართველოს პარლამენტმა ორი – „ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შესახებ კანონი“ და „შესყიდვების კანონში“ ცვლილებები (დავების განხილვის საბჭო გადმოდის კონკურენციის სააგენტოს სტრუქტურაში) მიიღო რომლის აღსრულებაც კონკურენციის საააგენტოს ეკისრება.

2020 წელს კონკურენციის სააგენტოს მიერ დასრულდა ხუთი ბაზრის მონიტორინგი და სამი მოკვლევის პროცესი, საიდანაც ერთში დადგინდა დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ფაქტი, ორში კი არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტი, გაიცა ერთი თანხმობა კომპანიების კონცენტრაციის შესახებ. ამ დროისათვის მიმდინარეობს სამ საქმეზე მოკვლევა და სამი ბაზრის მონიტორინგი.

დატოვე კომენტარი