DTX media vasitələrindən biri tərəfindən yayılan məlumat ilə bağlı bəyanat yayır
DTX media vasitələrindən biri tərəfindən yayılan məlumat ilə bağlı bəyanat yayır

Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti media vasitələrindən biri tərəfindən yayılan məlumat ilə bağlı bəyanat yayır.

“Rusiya tərəfindən kirayələnmiş döyüşçülərin Gürcüstanda mümkün olması və onlar tərəfindən dövlət təhlükəsizliyinə yaradılmış mümkün riskləri barəsində konkret media vasitəsi tərəfindən yayılan məsuliyyəsiz interpretasiyaya əks səda vermək istəyirik.

Tam məsuliyyətlə bəyan edirik ki, Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bənzər tipli aktivliklər və təhlükələr barəsində tamamilə məlumata malikdir və müvafiq prevensial tədbirlər görür. Qeyd olunan yekunda, ölkədə sülh və təhlükəsiz mühiti qoruyub saxlamağı təmin edir.

Bənzər tipli məlumatın sübut forması ilə yayaılması, bir tərəfdən ictimaiyyətdə qotrxu və panikanın səpilməsinə və ikinci tərəfdən, ölkənin güc strukturlarının diskreditasiyasına xidmət edir.

Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bir daha hazır olduğunu ifadə edir ki, dövlət təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı mövzuların işıqlandıırlması zamanı maksimal olaraq media ilə əməkdaşlıq etsin”, – Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bəyanatında deyilir.