სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
  1.  შესავალი
  2. 2017-2018 წლების ბიუჯეტის მაჩვენებლების ზოგადი შედარება
  3. 2018 წლის სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ბიუჯეტი
  4. რეზუმე
დატოვე კომენტარი