სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შენიშვნები და მოსაზრებები საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული აუდიტის სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2015-2016 წლების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშზე (რეგ. #60/36)
დატოვე კომენტარი