სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #494; ტექნიკური გადაიარაღების მიზნით ფინანსური რესურსების მოსაზიდად სესხის აღებასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 02.08.2018წ. #425 გადაწყვეტილებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს მიეცა თანხმობა ტექნიკური გადაიარაღების მიზნით ფინანსური რესურსების მოსაზიდად სესხის აღებასთან დაკავშირებით დაეწყო შესაბამისი პროცედურები და სამეურვეო საბჭოს 31.10. 2018წ. #437 გადაწყვეტილების საფუძველზე – გაეფორმებინა შეთანხმება სესხის ძირითად პარამეტრებზე, ხოლო სამეურვეო საბჭოს 01.03.201წ. #449 გადაწყვეტილების საფუძველზე – აეღო სესხი და ამ მიზნით სს „თიბისი ბანკთან“ გაეფორმებინა შესაბამისი ხელშეკრულება

დატოვე კომენტარი