სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #446; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ ქ. ბათუმში უძრავი ქონების გასხვისებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 22 იანვრის #196/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე,

მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს განხორციელდეს ქ. ბათუმში, ფიროსმანის ქ.#18-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი 05.24.05.107.02.504) გასხვისება.

დანართი: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2019 წლის 22 იანვრის #196/03 სამსახურებრივი ბარათი.

დატოვე კომენტარი