სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #443; საზოგადოებრივი მაუწყებლის საპროგრამო პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” დებულების მე-4 პუნქტის 4.2.2 ქვეპუნქტის თანახმად, დამტკიცდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2019 წლის საპროგრამო პოლიტიკა თანდართული სახით

დატოვე კომენტარი