სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #397, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა და 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის მიღების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30(I) მუხლის „გ” ქვეპუნქტის და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 22.11.2017წ. N5025/03 სამსახურებრივი ბარათის თანახმად, ცვლილება შევიდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ბიუჯეტში და შესაბამისად მიღებულ იქნას სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი თანდართული სახით

დატოვე კომენტარი