სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 5 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N4486/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 29 ივნისის N382 გადაწყვეტილების შესაბამისად, ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის ფარგლებში, ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო  ღირებულება  აღემატება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის ერთ პროცენტს და კანონის თანახმად საჭიროებს  სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;
  1. მიმდინარე საკითხების შესახებ მსჯელობა.
დატოვე კომენტარი