სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 30 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხია:

მიმდინარე საკითხების შესახებ მსჯელობა.

დატოვე კომენტარი